Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Zlatica Stojková, Igor Čarádi, Eva Stojkovičová, Lucia Biacovská, Ľubomír Bačík

[2017-09-28]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018