Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Dana Kurucová, Miroslav Krč

[2017-09-27]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018