Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jozef Pavlovič, Miloš Daňhel, Jana Palovová

[2017-09-26]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018