Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

Kováčová Silvia, Mgr.

vedúca oddelenia

Kancelária: 18
Klapka: 228

0918 450 853
skolstvo@sered.sk

Vadovičová Jana, Mgr.

referent pre rodinu

Referát: referát pre rodinu
Kancelária: 10
Klapka: 245

Šuláková Eva, Ing.

referent školstva

Referát: referát školstva
Kancelária: 19
Klapka: 265

Račák Miroslav, Mgr.

referent spoločného školského úradu

Referát: referát spoločný školský úrad
Kancelária: 36
Klapka: 110

0918 815 728
skolskyurad@sered.sk

Kavoňová Eva

referent športu a kultúry

Referát: referát športu a kultúry
Kancelária: 19
Klapka: 268

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond