Oddelenie rozvoja mesta

Marián Šišo, Ing.

vedúci oddelenia

Kancelária: 1
Klapka: 256

0905 556 880
marian.siso@sered.sk

Klinka Michal, Ing.

referent dopravy

Referát: referát dopravy
Kancelária: 2
Klapka: 267

0918 963 237
michal.klinka@sered.sk

Grillová Marianna, Ing.

referent investičnej výstavby

Referát: referát investičnej výstavby
Kancelária: 2
Klapka: 269

Kišš Peter, Bc.

referent komunálnych služieb

Referát: referát komunálnych služieb
Kancelária: 3
Klapka: 248

0918 450 856
peter.kiss@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-11-30
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond