Finančné oddelenie

Florišová Eva, Ing.

vedúca oddelenia

Kancelária: 15
Klapka: 238

0918 450 855
ekonom@sered.sk

Ozimyová Mária, Mgr.

evidencia majetku mesta

Referát: referát evidencie majetku mesta
Kancelária: 17
Klapka: 239

Bašová Jana

mzdárka

Referát: referát personálny a mzdový
Kancelária: 12
Klapka: 266

Kiššová Martina

referent správy daní a poplatkov, personalistika

Referát: referát personálny a mzdový
Kancelária: 12
Klapka: 264

Dvorská Ingrid

účtovníčka

Referát: referát rozpočtovníctva a účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 257

Hilková Martina

účtovníčka

Referát: referát rozpočtovníctva a účtovníctva
Kancelária: 14
Klapka: 258

Kulichová Michaela, Ing.

referent správy daní a poplatkov

Referát: referát správy daní a poplatkov
Kancelária: 13
Klapka: 241

Bőhmová Kristína

pokladníčka

Referát: referát správy daní a poplatkov
Kancelária: 5
Klapka: 244

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2022-09-02
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond