Kancelária prednostu MsÚ

Krajčovič Tibor, Ing.

prednosta mestského úradu

Kancelária: 27
Klapka: 235

031 789 6033
prednosta@sered.sk

Himpán Ján, Ing.

zodpovedný vedúci areálu Váh a zimnej a letnej údržby mesta

Kancelária: 31
Klapka: 255

0918 815 726
jan.himpan@sered.sk

Koričanský Branislav, Bc.

referent verejného obstarávania a správy webu

Kancelária: 35
Klapka: 190

Nagyová Darina

nájmy

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 16
Klapka: 237

Pastuchová Zuzana, JUDr.

vedúca právneho referátu

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 242

Vančo Radovan, Bc.

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Ivančíková Daniela, Ing.

asistentka prednostu

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
mu@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019