Kancelária prednostu MsÚ

Krajčovič Tibor, Ing.

prednosta mestského úradu

Kancelária: 27
Klapka: 235

031 789 6033
prednosta@sered.sk

Koričanský Branislav, Bc.

referent verejného obstarávania a správy webu

Kancelária: 35
Klapka: 190

Nagyová Darina

nájmy

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 16
Klapka: 237

Daniela Vargová, JUDr. Ing.

vedúca právneho a majetkového referátu

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 240

Bíro Branislav, Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

0917 448 115
projman@sered.sk

Ivančíková Daniela, Ing.

odborný referent projektového manažéra

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

Vančo Radovan, Bc.

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Klinková Martina

asistentka prednostu

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
mu@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2020-02-25
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond