Kancelária prednostu MsÚ

Bíro Branislav, Ing.

projektový manažér

Referát: referát mestských projektov
Kancelária: 20
Klapka: 229

0917 448 115
projman@sered.sk

Slahučková Zuzana, Ing.

Samostatný referent pre komunikáciu mesta a zelených projektov

Referát: referát mestských projektov

Daniela Vargová, JUDr. Ing.

vedúca právneho a majetkového referátu

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 240

Gašparovičová Andrea, JUDr.

právny referent

Referát: právny a majetkový referát
Kancelária: 29
Klapka: 240

Koričanský Branislav, Bc.

referent verejného obstarávania a správy webu

Kancelária: 35
Klapka: 190

Vančo Radovan, Bc.

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11
Klapka: 243

0918 450 854
informatik@sered.sk

Beňo Oto

informatik

Referát: referát správa IT
Kancelária: 11

Klinková Martina

asistentka prednostu

Referát: sekretariát prednostu
Kancelária: 26
Klapka: 101

031 789 6033
mu@sered.sk
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-04-08
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond