Lokality s nádobami na psie exkrementy

V intraviláne mesta Sereď sú rozmiestnené špeciálne nádoby na psie exkrementy v lokalitách: 
 • Spádová ul. , za OD Jednota, pri bytovom dome č. 1142:
 • Poštová ul., park Madona:
 • Čepenská ul., medzi bytovými domami č. 1214 a č. 1213:
 • Jesenského ul., pri kotolni:
 • Dolnomajerská ul. , pri bytovom dome č. 1132:
 • M.R. Štefánika, pri fy HUBERT:
 • Mlynárska ul., pri tržnici:
 • Mlynárska ul. č. 40/34, pri kotolni:
 • Novomestská ul. č. 34:
 • Garbiarska ul. č. 51:
 • Námestie Slobody (vnútroblok) č. 30/10
 • Garbiarska ul. č. 49/58:
 • Garbiarska ul. pri Medisafe:
 • Zámocký park:
 • Cukrovarská ul. č. 145:
 • Cukrovarská ul.,  za bytovým domom č. 758/2:
 • Fándlyho sídl. č. 756/24:
 • Fándlyho sídl. č. 754:
 • Fándlyho sídl. č. 750:
 • ul. D. Štúra vnútroblok:
 • park D. Štúra, pri bytovom dome č. 1011:
 • Pažitná ul. č. 1014/23:
 • Pažitná ul. č. 1017/37:
 • Kukučínova ul. č. 4444/29.
 • Dolnomajerská ul. – chránený výbeh pre psov.

Lokality s nádobami na psie exkrementy

Lokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementyLokality s nádobami na psie exkrementy
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe