Zber netriedených komunálnych odpadov (zmesových) odpadov

Zloženie zmesových odpadov

 
Zmesový odpad je komunálny odpad, ktorý zostáva po vytriedení jeho oddeliteľných recyklovateľných zložiek (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad) a ktorý skončí v bežnej nádobe na smeti a následne na skládke. 
Tento odpad spôsobuje ekonomické a ekologické škody a je veľmi dôležité ho vytriedením vymenovaných zložiek minimalizovať.
 

Harmonogram zberu zmesových odpadov

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
110 l a 120 l nádoby RD pondelok alebo štvrtok v deň zvozu odpadov na konkrétnej ulici každý týždeň Zmesové komunálne odpady Vyložením nádoby pred svoj rodinný dom
1100 l nádoby BD utorok a piatok dvakrát za týždeň Zmesové komunálne odpady Vložením zmesového komunálneho odpadu do nádoby pred domom
 

Deň zvozu odpadov na konkrétnej ulici fyzické osoby

 

PONDELOK - RODINNÉ DOMY

ŠTVRTOK - RODINNÉ DOMY

UTOROK A PIATOK - BYTOVÉ DOMY

8. mája

Bratislavská

A. Hlinku

Dlhá

Cukrovarská

Bratislavská

Hornočepenská

Čepenská

Cukrovarská

Hrnčiarska

Dolnočepenská

Čepenská

I. Krasku

Dolnostredská

D. Štúra

Jasná

Družstevná

Dolnomajerská

Jelšová

F. Kráľa

Fándlyho

Kúp. námestie

Fándlyho

Garbiarska

Kuzmányho

Hornomajerská

Hornomajerská

Ľ. Podjavorisnkej

Hviezdoslavova

Jesenského

Lipová

Jesenského

Komenského

Lúčna

Jilemnického

Kukučínova

Malá ulička

Kasárenská

Legionárska

Matičná

Kostolná

M.R.Štefánika

Murgašova

Krásna

Mládežnícka

Obežná

Krátka

Mlynárska

Parková

Krížna

Nám. Slobody

Pivovarská

Kukučínova

Nová Trnavská

Pod hrádzou

Mierová

Novomestská

Podzámska

Mládežnícka

Pažitná

Povážsky breh

Mlynárska

Poštová

Severná

Nám. Slobody

Spádová

SNP

Nová

Vinárska

Starý most

Nová Trnavská

Vonkajší rad

Strednočepenská

Nový Majer

Železničná

Svätoplukova

Pažitná

 

Š. Moyzesa

Pekarská

 

Šintavská

Pionierska

 

Športová

Poľná

 

Topoľová

Pribinova

 

Vážska

Priečna

 

Veterná

Rovná

 

Vojanská

Sládkovičova

 

Záhradná

Slnečná

 

 

Stromová

 

 

Školská

 

 

Šulekovská

 

 

Tehelná

 

 

Trnavská

 

 

Vinárska

 

 

Vonkajší rad

 

 

Vysoká

 

 

Železničná

 

 

Letná

 

 

Orechová

 

 

Deň zvozu odpadov na konkrétnej ulici podnikatelia a právnicke osoby

 

PONDELOK

UTOROK

PIATOK

8. mája

Amazonská

Bratislavská

Dlhá

A. Hlinku

Cukrovarská

Hornočepenská

Čepenská

D. Štúra

I. Krasku

Dolnočepenská

Fándlyho

Jelšová

Dolnomajerská

Garbiarska

Kúpeľné nám.

Fraňa Kráľa

Kostolná

Kuzmányho

Hornomajerská

Kukučínova

Malá ulička

Jesenského

M.R.Štefánika

Murgašova

Kasárenská

Mládežnícka

Parková

Komenského

Mlynárska

Pivovarská

Krásna

Nám. Slobody

Podzámska

Legionárska

Niklová

Starý most

Malý Háj

Novomestská

Strednočepenská

Mierová

Školská

Šintavská

Námestie Slobody

Topoľová

Športová

Nový Majer

Vinárska

Vážska

Pažitná

Vonkajší rad

Vojanská

Pekárska

 

Záhradná

Pionierska

 

 

Poštová

 

 

Priemyselná

 

 

Slnečná

 

 

SNP

 

 

Spádová

 

 

Šulekovská

 

 

Trnavská cesta

 

 

Železničná

 

 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond