Bezplatný verejný internet v meste Sereď

Mesto Sereď v spolupráci s firmou SWAN ponúka občanom a návštevníkom verejné prístupové body k internetu. Pomocou prístupového bodu (WiFi) sa pripojíte na internet prostredníctvom notebooku, vreckovým počítačom PDA (Personal Digital Asistent), tabletom alebo mobilom. Po pripojení na internet si môžete prehliadať stránky ako aj posielať a prijímať elektronickú poštu. WiFi pripojenie na internet je podmienené obojsmernou komunikáciou medzi prístupovým bodom a pripojeným zariadením vybaveným bezdrôtovým adaptérom WiFi (Váš notebook, PDA, tablet, mobil).
Služba WiFi po prieskume prostredia zobrazí dostupné prístupové body. V okolí môžu byť aj iné prístupové body, ako súkromné tak aj komerčné. Pre bezplatný verejný internet mesta je potrebné vybrať SSID: SWAN Free WiFi a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) čo je štandardným nastavením pokiaľ nebolo zmenené užívateľom. 

Technické zariadenie, montáž a prenos dát v plnej miere hradí firma SWAN, ktorá je dlhodobým spoľahlivým obchodným partnerom mesta Sereď v oblasti internetového pripojenia a prevádzkuje v našom meste optickú sieť MAX poskytujúcu občanom pripojenie na internet, IP televíziu a pevnú telefónnu linku. 
 
Verejné prístupové body (Hotspoty) :
 
  • námestie na Námestí Slobody
  • námestie na Námestie republiky
  • Muzeálna záhrada na ulici M.R.Štefánika
  • železničná stanica na Železničnej ulici
  • knižnica v Dome kultúry Sereď na Školskej ulici
  • kino NOVA na ulici D. Štúra
  • štadión ŠKF Sereď na Športovej ul.
  • basketbalová hala Sokolovňa na Kostolnej ul.
  • Mestský amfiteáter Sereď v zámockom parku

SSID: SWAN Free WiFi 
Prenosová rýchlosť je 2Mb/2Mb, dosah cca. 100m.

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-10-19
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond