Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ján Lakatoš, Zlatica Lakatošová

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond