Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Eva Bírová, Diana Bírová, Charlotte Eva Hudecová

[2021-04-23]

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Eva Bírová, Diana Bírová, Charlotte Eva Hudecová PDF [211 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond