Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáta Kotlárová, Natália Kudriková, Samantha Lakatosová, Žaneta Lakatosová, Anna Lakatošová, Katarína Popovič, Lenka Rapanová, Alexander Stojka, Kristián Stojka, Mário Stojka, Iveta Stojková, Nikoleta Stojková

[2021-04-07]

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáta Kotlárová, Natália Kudriková, Samantha Lakatosová, Žaneta Lakatosová, Anna Lakatošová, Katarína Popovič, Lenka Rapanová, Alexander Stojka, Kristián Stojka, Mário Stojka, Iveta Stojková, Nikoleta Stojková PDF [215 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond