Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Marek Treu

[2021-03-02]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond