Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Martin Józsa

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond