Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

09-04-2018 10:09 - RE: Bicyklovanie po chodníkoch
Dobrý deň, chápem Vaše znepokojenie z dôvodu bezpečnosti na chodníkoch pri strete cyklistu s chodcom. Zákon jasne určuje aké sú podmienky, rovnako tak aj na priechodoch. Je však potrebné brať na zreteľ fakt, že vzhľadom k stále narastajúcemu počtu cyklistov v meste neexistujú žiadne komunikácie vyhradené pre cyklistov. Pohyb na chodníku je tak jediným bezpečným riešením pre cyklistu. Cyklistika je v súčasnosti na vzostupe a množstvo mladých ľudí siaha po tomto ekologickom dopravnom prostriedku na účely dochádzania do práce, obchodu či rekreáciou. Bicykel využíva denne aj veľké množstvo seniorov. Čerstvo dokončenú hrádzu okolo mesta Sereď využíva denne niekoľko stoviek cyklistov ak nie viac v závislosti aj od počasia. Čo však chýba je infraštruktúra v rámci mesta, kde sa pohybuje nemenej cyklistov. V súčasnosti komunikujeme s mestom vo veci vyznačenia cyklopruhu pre cyklistov v smere z hrádze k poliklinike, aby mohli na tomto úseku jazdiť bezpečne. Zároveň je však nevyhnutné a je len otázkou času kedy bude treba riešiť aj dôležitejšie ťahy v rámci mesta - už dnes je neskoro. Je to však boj ťažký, väčšina úradníkov ale aj motoristov totiž vidí len jeden spôsob dopravy - automobil. Ich počet stále rastie a trávnaté plochy v meste sa postupne menia na betónové parkoviská. Tento trend je zlý a práve cyklistická doprava ho dokáže zastaviť a zvrátiť. Na záver dodám len že ako medzi vodičmi áut tak aj medzi cyklistami sa nájdu nezodpovední a neohľaduplní cyklisti, netreba však všetkých súdiť rovnako. Štefanek
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: