Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

08-06-2017 09:57 - RE: sídlisko Fándlyho
Dobrý deň. Odporúčam Vám podať na mesto žiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu, uviesť konkrétne miesto a podpísať občanmi žijúcich v lokalite, kde bude umiestnený spomaľovací prah (aby sme mali istotu, že s tým súhlasia). Na základe tejto žiadosti dáme vypracovať projekt projektantom dopravy, ktorý zhodnotí situáciu a navrhne riešenie. Tento projekt zašleme na odsúhlasenie na Okresný dopravný inšpektorát v Galante a následne mesto Sereď vybuduje spomaľovací prah. Prípadne môžete podať aj iné návrhy ak s tým občania/obyvatelia súhlasia. Príjemný deň praje Ing. Andrea Šefčíková, vedúca Oddelenia rozvoja mesta
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: