ZÁPISNICE ZO ZADADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEźSTVA V SEREDI

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupitežstva sa zatiaž nezverejňujú.