VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI

Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva v Seredi