MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 25.06.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 25.06.2018
MATERIÁL Č. 03 Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Sereď“MATERIÁL Č. 04 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 - 2021