MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 05.09.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 05.09.2017
MATERIÁL Č 3. 3. Nájom majetku mesta – Objekt SO 611 v Priemyselnom parkuMATERIÁL Č 4. 4. Prevod majetku mesta – pozemok v správe ZŠ J.A.Komenského