MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 10.04.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 10.04.2017
MATERIÁL Č 3. Spôsob financovania prevodu nájomných bytov a parkovísk na Komenského ul. do vlastníctva mesta SereďMATERIÁL Č 4. Prehodnotenie spolupráce mesta Sereď so SZĽH za účelom výstavby športovej halyMATERIÁL Č 5. Zadanie pre „Odborné vyjadrenie“ k stavu tepelného hospodárstva v meste Sereď a mestom zriadených organizácií v rokoch 2010 – 2013 a jeho možnosti nasledovaniaMATERIÁL Č 6. Schválenie rozšírenia kapacity MŠ. D. Štúra v Seredi