MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 17.03.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 17.03.2016
="Kompletný MATERIÁL Č. 3 Výpožička majetku mesta – pozemok na Komenského ulici="Kompletný MATERIÁL Č. 4 Projekt: Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A v SerediKompletný materiál č.06 v pdf MATERIÁL Č. 05 Doplnenie PHSR mesta Sereď na roky 2015 – 2024Kompletný materiál č.07 v pdf MATERIÁL Č. 06 Projekt: Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechopdfh pre chodcov v meste