MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 27.10.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 27.10.2015
Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 3 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 4 VI. zmena rozpočtu