MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 17.09.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 17.09.2015
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2015Kompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 7. Správa o vyhodnotení XVI. Seredského hodového jarmokuKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č 8. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2015Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2015Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 10 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č. 11 Správy o plnení rozpočtu mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 13. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2016 – 2018Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 15. Voľba prísediacich pre Okresný súd Galanta na volebné obdobie 2015 – 2019