MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 27.07.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 27.07.2015
Kompletný materiál č.03 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 3 „Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne“ – návrh zabezpečenia garancií rizíkKompletný materiál č.4 v pdf MATERIÁL Č. 4 Prestavba areálu futbalového štadióna – zaradenie mesta Sereď do zoznamu miest s možnosťou získania prostriedkov od SFZKompletný materiál č.5 v pdf MATERIÁL Č. 5 Nájom majetku mesta