MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 12.05.2015



volebné obdobie 2014-2018




PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 12.05.2015




Kompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 3 „Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne“ – schválenie investičného zámeru