MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 11.12.2014volebné obdobie 2015-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 11.12.2014="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Zriadenie stálych komisií MsZ, voľba predsedu a členov komisií