MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 27.10.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 27.10.2014="Kompletný MATERIÁL Č. 3 Schválenie realizácie, uzatvorenia zmluvy a súhlasu s podmienkami spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“ Kód projektu: 5819/2014/ONG