MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 06.08.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 06.08.2014="Kompletný MATERIÁL Č. 3 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2014 – 2018