MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 07.04.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 07.04.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 3 Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi“