MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 19.09.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 19.09.2013
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č. 6 Správa o vyhodnotení XIV. Seredského hodového jarmokuKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2013Kompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 8 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2013Kompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Správy o plnení rozpočtu mesta SereďKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Správy polícieKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 12 IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2013Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2014 – 2016Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 15 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ J.A.KomenskéhoKompletný materiál č.16 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 16 Koncepcie rozvoja mestaKompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 17 Rôzne