MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 23.07.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 23.07.2013
Kompletný materiál č.3 v pdf MATERIÁL Č.3 - Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., analýza súčasného stavu a možnosti ďalšieho smerovania