MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 29.01.2013volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 29.01.2013
Kompletný materiál č.3 v pdf MATERIÁL Č.3 - Nakladanie s majetkom mesta SereďKompletný materiál č.4 v pdf MATERIÁL Č.4 - Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2004 - 2013