MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 2.11.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 2.11.2011
Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 557 kb MATERIÁL Č.3 - NÁVRH NA ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI


Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 5 004 kb MATERIÁL Č.4 - NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 893 kb MATERIÁL Č.5 - INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ROZPOČTU
Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte