MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 19.5.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 19.5.2011
Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.3 - ŽIADOSTI O PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - BÝVALÉ KASÁRNE VÁH


Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.4 - ŽIADOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č.5 - ĎALŠÍ POSTUP PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM MESTA