MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 27.12.2010 s pokračovaním 11.1.2011volebné obdobie 2011-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 27.12.2010 s pokračovaním 11.1.2011
Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 348 kbMATERIÁL Č.13 -NÁVRH NA ZRIADENIE STÁLYCH KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI, VOźBA PREDSEDOV KOMISIÍ, ČLENOV KOMISIÍ


Kompletný materiál č.5 v pdf, veľkosť 1 839 kbMATERIÁL Č.14 -RÔZNEStiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 1 245 kb