Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 8.12.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 8.12.2010

Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 285 kb MATERIÁL Č.4 - NÁVRH NA ODMENY ZA II.POLROK 2010 PRE PRIMÁTORA MESTA, HLAVNÚ KONTROLÓRKU, POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Späť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte, veľkosť 323 kb
PREPNUTIE na grafickú verziu

© 2010, Ing. Michal Kubala