Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 8.12.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 8.12.2010

Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 285 kbMATERIÁL Č.4 -NÁVRH NA ODMENY ZA II.POLROK 2010 PRE PRIMÁTORA MESTA, HLAVNÚ KONTROLÓRKU, POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA© 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 323 kb