Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 26.8.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 26.8.2010


© 2010, Ing. Michal Kubala