Zväčšenie alebo zmenšenie písma:    MALÉ    STREDNÉ    VEĽKÉ


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 5.8.2010
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 5.8.2010

Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 2 782 kb, [nové okno] MATERIÁL Č.5 - NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA č.99/2010 V ČASTI C - CENA POZEMKU PRE CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA - MATKOCIRKEV TRNAVASpäť na zoznam zasadnutí Mestského zastupiteľstva
STIAHNUTIE materiálov v zip formáte
PREPNUTIE na grafickú verziu
© 2010, Ing. Michal Kubala