Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 5.8.2010






PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 5.8.2010





Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 2 681 kbMATERIÁL Č.3 -NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA č.99/2010 V ČASTI C - CENA POZEMKU PRE CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA - MATKOCIRKEV TRNAVA"



© 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 2 681 kb