MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTIE 28.7.2010


PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 28.7.2010

Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 858 kbMATERIÁL Č.3 -ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA MAJETOK MESTA PRE STAVBU "KANALIZÁCIA A ČOV SEREĎ"


Kompletný materiál č.3 v pdf, veľkosť 554 kbMATERIÁL Č.4 -NÁVRH DODATKU Č.5 K ZRIAĎOVATEĽSKEJ LISTINE ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO, ULICA KOMENSKÉHO 1227/8, SEREĎ© 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte, veľkosť 2 259 kb