Blind friendly verzia


MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA MIMORIADNE ZASADNUTIE 12.5.2010






PROGRAM MIMORIADNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 12.5.2010





Kompletný materiál č.4 v pdf, veľkosť 192 kbMATERIÁL Č.4 -PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK V RÁMCI VÝZVY ROP-2.1C-2010/02 ZA ÚČELOM REALIZÁCIE PROJEKTU „DOMOV DÔCHODCOV SENIOR – SEREĎ„




© 2010, Ing. Michal Kubala

Stiahnutie kompletných materiálov v zip formáte