Blind friendly verzia


MENOVITÉ HLASOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ZASADNUTÍ 27.12.2010

... hlasovanie ešte nie je spracované ...