MENOVITÉ HLASOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 15.6.2010
Menovité hlasovanie poslancov zatiaľ nie je spracované.