Blind friendly verzia


MENOVITÉ HLASOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ 21.1.2010

Na tomto slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
nebolo žiadne hlasovanie poslancov.