Blind friendly verzia


MENOVITÉ HLASOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA MIMORIADNOM ZASADNUTÍ 15.1.2010

Na tomto mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
hlasovanie poslancov nebolo zaznamenávané elektronicky.