MENOVITÉ HLASOVANIE POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI

volebné obdobie 2007-2010