Blind friendly verzia

MENOVITÉ HLASOVANIE
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
ROK 2012
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14.2.2012 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno]
ROK 2011
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15.2.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.4.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.5.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14.6.2011 nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13.9.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 2.11.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 29.11.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15.12.2011 [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno]
ROK 2010
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15.januára 2010 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 21.januára 2010 Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10.februára 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.februára 2010 Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.marca 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20.apríla 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12.mája 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15.júna 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.júla 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 5.augusta 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.augusta 2010, [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 7.septembra 2010
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 11.novembra 2010 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno] Zasadnutie Mestského zastupiteľstva [nové okno]
Poznámka:zasadnutie MZ 27.12.2010 pokračovalo 11.1.2011Archív menovitého hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi